Zakaj je danes pomanjkanje vitamina D vendo pogostješe?

/ /